На пътя Основа за знак за ВОД

55.00 лв.

Универсална основа за временна организация на движението. Използва се за поставяне на стълб за пътен знак.

Тегло – 20 кг и 28 кг