На пътя Маркер пост C1 със светлоотразител

32.20 лв.

Използва се за улесняване на ориентацията на водачите и поддържане на лентата, особено през нощта и при лоши метеорологични условия. Може да се маркира и с километри, номер на маршрут и телефонни номера за спешни случаи.